Προκηρύξεις θέσεων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ σε Μονάδες Υγείας και Κέντρα Υγείας ΠΕΔΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας


20-12-2018:

Προκήρυξη εξήντα πέντε (65) θέσεων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. για Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας Θράκης. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-01-2019 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-01-2019 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


18-12-2018:

Προκήρυξη εξήντα δύο (62) θέσεων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. για Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-01-2019 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-01-2019 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


19-04-2018:

Απόφαση - Προκήρυξη για θέσεις Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ του ΚΥ Σιάτιστας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


23-08-2017:

Απόφαση - Προκήρυξη για θέσεις Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ Μονάδων Υγείας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημ. Υποβολής Δικαιολογητικών από 25-08-2017 έως 13-09-2017.