Οικονομικά Στοιχεία

 

Ισολογισμοί Έτους 2016:


Ισολογισμοί Έτους 2015: