Διοίκηση


 Διοικητής 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας):    

Γιώργος Κ. Κίρκος (Βιογραφικό Σημείωμα)


Υποδιοικητές 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας):

Παπαδόπουλος Παύλος (Βιογραφικό Σημείωμα)

 Γαβριηλίδης Αγάπιος (Βιογραφικό Σημείωμα)