Κέντρο Υγείας Χαλάστρας

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 2313 313 700, 747
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 2313 313 745

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:30

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:30

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:30

ΩΡΛ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ)

ΠΕ

09:00-14:00

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ)

ΑΝΑ 15ΗΜΕΡΟ

09:00-14:00

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΕ 09:00-14:00
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ 08:00-15:00
     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ν.ΜΑΛΓΑΡΩΝ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Ν.Μάλγαρα
ΤΚ 57600
Τηλ:23910-41367

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00 - 14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Άδενδρο
ΤΚ 57007
Τηλ:23910-31500

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00 - 14:00

Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Ραντεβού μόνο για συνταγογράφηση 24683-50000

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00 - 15:00

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00 - 15:00

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00 - 15:00

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00 - 15:00