Ανακοινώσεις

 


Για πληροφορίες σχετικά με Νομοθεσία, Ανακοινώσεις, Σεμινάρια, Προσλήψεις - Διορισμοί, Προμήθειες, ΚΕΠΥΚΑ μπορείτε να ενημερωθείτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Εφημερίδα της Υπηρεσίας" από το κυρίως μενού.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του Ιατρικού Πιστοποιητικού Θανάτου 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΟΓΑ και Οδηγίες


 “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας


Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κατάρτιση Ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας